Verotus-lehti
- Uusin tieto verotuksesta 2016


Verolainsäädäntöön kohdistuu jatkuvasti muutospaineita, jotka johtuvat mm. talouden toimintaympäristön muutoksista, EU:n vaikutuksesta ja kansainvälisestä verokilpailusta.

Valtiovarainministeriön asiantuntijatyöryhmä on selvittänyt elinkeinoverotukseen tehtäviä uudistuksia, jotka olivat tarpeellisia kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi. Työryhmän selvityksessä on ollut esillä mm. konserniverojärjestelmän uudistaminen, tappiotasausjärjestelmän laajentaminen ja tulolähdejaon poistaminen osakeyhtiöiltä.

Verolainsäädännön ja verotuskäytännön muutosten ja tulkintojen päivittäminen ja ajan tasalla pysyminen edellyttää verotusasioiden jatkuvaa seurantaa. Verotus-lehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1950 alkaen, on veroalan ammattijulkaisuna luotettava ja aikaansa seuraava tietolähde yrityksen verotusasioita hoitavalle ja verotusta seuraavalle henkilölle. Lehdessä kirjoittajina ovat verotuksen parhaat asiantuntijat, jotka selvittävät mm. yritysverotuksen, arvonlisäverotuksen, henkilöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen ja varainsiirto verotuksen muutoksia ja tulkintoja.

Artikkelien lisäksi lehdessä on lyhyitä kirjoituksia. Tämän osaston kirjoituksissa julkaistaan katsauksia ja käydään keskustelua ajankohtaisista tai muuten kiinnostavista veroaiheista.

Lehdessä julkaistaan säännöllisesti IFRS-palstaa, kansainvälisten veroasioiden palstaa, EU-uutisia ja kommentoidaan KHO:n veroratkaisuja. Lehden sisältö on objektiivista asiatietoa.

 Linkit

Numeron 4/2016 sisällysluettelo

Vero-opintopäivät 2016

Verotus-lehti - Mediatiedot


Toimituskunta

Lehden tilauslomake

Tutustu ja tilaa Fokus Talentum -hakupalvelusta Verotus-lehden sähköinen arkisto!

Verotus-lehden sähköinen arkisto Edilex-palvelussa

Ohjeet kirjoittajille (pdf)

Yhteystiedot

Toimituksen osoite
Tuomiokirkonkatu 14 B 6
Lindgren)
33100 Tampere
juha.lindgren@verotus-lehti.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Verotus-lehti
PL 223
00101 Helsinki

Puh 050 917 6866
email
webmaster@verotus-lehti.fi

Tilaushinta vuodeksi 2016 on 107 euroa (sis. alv 10 %), ulkomaille 120 euroa. Vuosikertaan kuuluu viisi numeroa. Lehteä julkaisevat veroalan yhdistykset.

© 2016 Kustannus Oy Verotus. Verkkosivut: Verkkojulkaisut