Tutustu teemoihin

 • Verotuksen uudistaminen Verotuksen uudistaminen
  • Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku verotukseen
  • Yritysverotuksen asiantuntijaryhmän arvio verotuksen kehittämistarpeista
  • Yritysverotuksen uudistusesitykset Ruotsissa ja Norjassa
 • Päätoimittajan pöydältä Päätoimittajan pöydältä

  Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 3/2017 pääkirjoituksen.

Taustoita työtäsi

 • Tilintarkastajan rikosvastuu
  Tilintarkastajalla on merkittävä rooli yhteisöjen toiminnan laillisuuden valvonnassa. Huolimaton tilintarkastus voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen. Tahallaan väärän tilintarkastuskertomuksen antava tilintarkastaja syyllistyy tilintarkastusrikokseen. Törkeä huolimattomuus tulee rangaistavaksi tilintarkastusrikkomuksena. Tilintarkastaja voi syyllistyä yllyttäjänä avunantajana yhteisön toiminnassa tehtyihin veropetoksiin, kirjanpitorikoksiin, velallisen rikoksiin ja lukuisiin muihin rikoksiin. Väärän todistuksen antaminen kaupparekisteriviranomaiselle toteuttaa rekisterimerkintärikoksen tunnusmerkistön.
 • Rahoitusvastike tuloverotuksessa
  Asunto-osakeyhtiön velkarahoitteisuus ja siihen liittyvä korkea rahoitusvastike mahdollistavat eräissä tilanteissa verojen säästämisen. Pääsäännön mukaan vuokranantaja voi vähentää rahoitusvastikkeen pääomatuloistaan, jos yhtiö vastaavasti tulouttaa kirjanpidossaan saamansa vastikkeet. Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Uudet oikeustapaukset selventävät sitä, milloin rahoitusvastike voidaan vähentää juoksevassa verotuksessa ja milloin se luetaan osaksi osakkeiden hankintamenoa.

Vakiopalstat

 • EUT:n arvonlisäveropäätökset
  Executive Director Maritta Virtanen ja Senior Manager Eija Tannila (Ernst & Young Oy) analysoivat tuoreimpia Euroopan unionin tuomioistuimen arvonlisäverotusta koskevia ratkaisuja ja niiden tulkintaa. EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön harmonisoitua oikeudenalaa ohjaava vaikutus on merkittävä niin lain säätäjän kuin sen tulkitsijankin näkökulmasta. EUT:n oikeuskäytäntö tulee ottaa huomioon kaikessa arvonlisäverotusta koskevassa päätöksenteossa.
 • EU-uutiset
  OTT Janne Juusela (Asianajotoimisto Borenius Oy) sekä hallitusneuvos Tommi Parkkola (valtiovarainministeriö) kirjoittavat keskeisimmistä välitöntä verotusta ja arvonlisäverotusta koskevista uusista asioista. Muun muassa välitöntä verotusta koskevat EU-tuomioistuimen ratkaisut, komission ehdotukset ja niitä koskevat päätökset sekä arvonlisäverotukseen vaikuttavat uudistukset ja tulevat muutokset uutisoidaan tuoreeltaan Verotus-lehdessä.

Ajankohtaista

 • Tulossa
  Tulossa
  Elokuun lopussa ilmestyvässä Verotuslehdessä (4/2017) artikkeleita mm. seuraavista aihepiireistä
 • Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille sivuille!
  Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille sivuille!
  Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille verkkosivuille. Ne tarjoavat ensivaiheessa ajantasaista tietoa lehdestä ja muista veroasioista! Huomioithan myös seminaarin ja alan muut tulevat tapahtumat!

Tapahtumat

19.5.2017
Vero-oikeuden tutkimuksen päivä, Tampere / Tampereen yliopisto
1.-2.6.2017
Conference 2017, Porvoo / Nordic Tax Research Council (NTRC)
1.-3.6.2017
Congress 2017, Lodz, Poland / European Association of Tax Law Professors (EATLP)
8.6.2017
Vaasan VERO ei vapise -seminaari 2017, Helsinki / Vaasan yliopisto ja kumppanit
27.8.-1.9.2017
Congress 2017, Rio de Janeiro, Brazil / International Fiscal Association (IFA)
27.9.2017
Suuri Veropäivä 2017, Helsinki / Keskuskauppakamari
30.-31.10.2017
Vero-opintopäivät 2017 (50 v.), Helsinki /Verotarkastajat SVT ry, Aikakausjulkaisu Verotus
15.12.2017
Helsingin yliopiston veropäivä, Helsinki / Helsingin yliopisto