Tutustu teemoihin

 • Verotuksen uudistaminen Verotuksen uudistaminen
  • Kansainvälisiä ja kansallisia kehityssuuntia
  • Yritysverotuksen asiantuntijaryhmän arvio verotuksen kehittämistarpeista
  • Yritysverotuksen uudistusesitykset Ruotsissa ja Norjassa
 • Päätoimittajan pöydältä Päätoimittajan pöydältä

  Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 4/2017 pääkirjoituksen

Taustoita työtäsi

 • Konserniverokeskuksen uudet työkalut 2/3: Syvennetty asiakasyhteistyö
  Artikkeli syvennetystä asiakasyhteistyöstä jatkaa Konserniverokeskuksen uusien ohjauksen ja valvonnan työkalujen esittelyä. Artikkelissa perehdytään syvennetyn asiakasyhteistyön toimintatavan tavoitteisiin ja kerrotaan toimintatavassa toimimisesta käytännönläheisesti. Artikkelin tavoitteena on lisätä tietoa syvennetystä asiakasyhteistyöstä ja antaa vastauksia niihin kysymyksiin ja mielikuviin, joita syvennetty asiakasyhteistyö ja siinä toimiminen on herättänyt.
 • Luottamuksensuoja verotuksessa - tutkimus luottamuksensuojaperiaatteen...
  Hallintolain hyvän hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyy säännös siitä, että viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Verotuksessa tästä luottamuksensuojaa koskevasta periaatteesta säädetään VML 26.2 ja OVML 6 §:issä. Artikkelissa tarkastellaan luottamuksensuojan soveltamisedellytyksiä ja esitellään luottamuksensuojaa koskevista tuomioistuinratkaisuista tehdyn empiirisen tutkimuksen tuloksia. Artikkelissa esitellään tutkimuksen keskeisiä tuloksia muun muassa siitä, kuinka…

Vakiopalstat

 • EUT:n arvonlisäveropäätökset
  Executive Director Maritta Virtanen ja Senior Manager Eija Tannila (Ernst & Young Oy) analysoivat tuoreimpia Euroopan unionin tuomioistuimen arvonlisäverotusta koskevia ratkaisuja ja niiden tulkintaa. EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön harmonisoitua oikeudenalaa ohjaava vaikutus on merkittävä niin lain säätäjän kuin sen tulkitsijankin näkökulmasta. EUT:n oikeuskäytäntö tulee ottaa huomioon kaikessa arvonlisäverotusta koskevassa päätöksenteossa.
 • EU-uutiset
  OTT Janne Juusela (Asianajotoimisto Borenius Oy) sekä hallitusneuvos Tommi Parkkola (valtiovarainministeriö) kirjoittavat keskeisimmistä välitöntä verotusta ja arvonlisäverotusta koskevista uusista asioista. Muun muassa välitöntä verotusta koskevat EU-tuomioistuimen ratkaisut, komission ehdotukset ja niitä koskevat päätökset sekä arvonlisäverotukseen vaikuttavat uudistukset ja tulevat muutokset uutisoidaan tuoreeltaan Verotus-lehdessä.

Ajankohtaista

 • Ennakoitavuus verotuksessa, ohjelma ja esitykset
  Ennakoitavuus verotuksessa, ohjelma ja esitykset
  Ennakoitavuus verotuksessa Paikka ja aika: Vääksyntie 4, Helsinki, 8.6.2017 klo 11.00-17Järjestäjä: Vaasan yliopisto, talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä sekä kumppanit OhjelmaTilaisuuden avaus…
 • Tulossa
  Tulossa
  Marraskuun alussa ilmestyvän Verotuslehden (5/2017) artikkelien otsikoita
 • Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille sivuille!
  Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille sivuille!
  Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille verkkosivuille. Ne tarjoavat ensivaiheessa ajantasaista tietoa lehdestä ja muista veroasioista! Huomioithan myös alan tulevat tapahtumat!

Tapahtumat

19.5.2017
Vero-oikeuden tutkimuksen päivä, Tampere / Tampereen yliopisto
1.-2.6.2017
Conference 2017, Porvoo / Nordic Tax Research Council (NTRC)
1.-3.6.2017
Congress 2017, Lodz, Poland / European Association of Tax Law Professors (EATLP)
8.6.2017
Vaasan VERO ei vapise -seminaari 2017, Helsinki / Vaasan yliopisto ja kumppanit
27.8.-1.9.2017
Congress 2017, Rio de Janeiro, Brazil / International Fiscal Association (IFA)
27.9.2017
Suuri Veropäivä 2017, Helsinki / Keskuskauppakamari
30.-31.10.2017
Vero-opintopäivät 2017 (50 v.), Helsinki /Verotarkastajat SVT ry, Aikakausjulkaisu Verotus
15.12.2017
Helsingin yliopiston veropäivä, Helsinki / Helsingin yliopisto