Verotus-lehti
- Uusin tieto verotuksesta 2017


Verolainsäädäntöön kohdistuu jatkuvasti muutospaineita, jotka johtuvat mm. talouden toimintaympäristön muutoksista, EU:n vaikutuksesta ja kansainvälisestä verokilpailusta.

Merkittävien verotusmenettelyä koskevien uudistusten ohella verolainsäädäntöömme tehdään aiemmin hallitusohjelmaan kirjattuja verotusta koskevia muutoksia. Oikeuskäytännön ratkaisut ohjaavat myös korostetusti verolakien tulkintaa. BEPS-projektin sekä EU:n toimenpiteiden vaikutuksia on niin ikään syytä seurata tarkasti.

Verolainsäädännön ja verotuskäytännön muutosten ja tulkintojen päivittäminen ja ajan tasalla pysyminen edellyttää verotusasioiden jatkuvaa seurantaa. Verotus-lehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1950 alkaen, on veroalan ammattijulkaisuna luotettava ja aikaansa seuraava tietolähde yrityksen verotusasioita hoitavalle ja verotusta seuraavalle henkilölle. Lehdessä kirjoittajina ovat verotuksen parhaat asiantuntijat, jotka selvittävät mm. yritysverotuksen, arvonlisäverotuksen, henkilöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen ja varainsiirto verotuksen muutoksia ja tulkintoja.

Artikkelien lisäksi lehdessä on lyhyitä kirjoituksia. Tämän osaston kirjoituksissa julkaistaan katsauksia ja käydään keskustelua ajankohtaisista tai muuten kiinnostavista veroaiheista.

Lehdessä julkaistaan säännöllisesti IFRS-palstaa, kansainvälisten veroasioiden palstaa, EU-uutisia ja kommentoidaan EUT:n ratkaisuja. Lehden sisältö on objektiivista asiatietoa.

 Linkit

Numeron 2/2017 sisällysluettelo

Vastaa lukijakyselyyn Verotus-lehden sähköisestä kehittämisestä

Verotus-lehti - Mediatiedot

Toimituskunta

Lehden tilauslomake

Tutustu ja tilaa Fokus Talentum -hakupalvelusta Verotus-lehden sähköinen arkisto!

Verotus-lehden sähköinen arkisto Edilex-palvelussa

Ohjeet kirjoittajille (pdf)

Yhteystiedot

Toimituksen osoite
Tuomiokirkonkatu 14 B 6
Lindgren)
33100 Tampere
juha.lindgren@verotus-lehti.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Verotus-lehti
PL 223
00101 Helsinki

Puh 050 917 6866
email
webmaster@verotus-lehti.fi

Tilaushinta vuodeksi 2017 on 112 euroa (sis. alv 10 %), ulkomaille 125 euroa. Vuosikertaan kuuluu viisi numeroa. Lehteä julkaisevat veroalan yhdistykset.

© 2017 Kustannus Oy Verotus. Verkkosivut: Karhu Helsinki