Taustoita työtäsi

 • Uuden hallintoprosessilain vaikutus muutoksenhakuun verotuksessa
  Uuden hallintoprosessilain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Sen tarkoituksena on olla informatiivisempi kuin hallintolainkäyttölaki ja vastata aikaisempaa paremmin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Artikkelissa on arvioitu tärkeimpien uudistusten merkitystä veroprosessien toimivuuden kannalta ja sitä, kuinka hyvin ne palvelevat veroriitojen ratkaisemista. Artikkelissa on myös kuvattu veroprosessien keskeisiä eroja yleiseen hallinto-oikeudelliseen…
 • Ennakkopäätösvalitus – tutkimus ennakkopäätösvalituksesta verotuksen m...
  Vuoden 2014 alusta verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen on ollut mahdollista hakea muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennakkopäätösvalituksella. Artikkelissa käydään läpi ennakkopäätösvalituksen kehityskaari aina lain valmistelusta nykypäivään sekä valitusprosessin eteneminen käytännössä. Lisäksi tarkastelussa ovat kaikki tapaukset vuosilta 2014-2018, joissa joko verovelvollinen, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö tai molemmat ovat vaatineet ennakkopäätösvalitusta.

Vakiopalstat

 • EUT:n arvonlisäveropäätökset
  Executive Director Maritta Virtanen ja Senior Manager Eija Tannila (Ernst & Young Oy) analysoivat tuoreimpia Euroopan unionin tuomioistuimen arvonlisäverotusta koskevia ratkaisuja ja niiden tulkintaa. EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön harmonisoitua oikeudenalaa ohjaava vaikutus on merkittävä niin lain säätäjän kuin sen tulkitsijankin näkökulmasta. EUT:n oikeuskäytäntö tulee ottaa huomioon kaikessa arvonlisäverotusta koskevassa päätöksenteossa.
 • EU-uutiset
  OTT Janne Juusela (Asianajotoimisto Borenius Oy) sekä hallitusneuvos Tommi Parkkola (valtiovarainministeriö) kirjoittavat keskeisimmistä välitöntä verotusta ja arvonlisäverotusta koskevista uusista asioista. Muun muassa välitöntä verotusta koskevat EU-tuomioistuimen ratkaisut, komission ehdotukset ja niitä koskevat päätökset sekä arvonlisäverotukseen vaikuttavat uudistukset ja tulevat muutokset uutisoidaan tuoreeltaan Verotus-lehdessä.

Ajankohtaista

 • Tulossa
  Tulossa
  Elokuussa 2019 ilmestyvä (4/2019)
 • Yrityksen muuttuva verotus, ohjelma ja esitykset
  Yrityksen muuttuva verotus, ohjelma ja esitykset
  Yritysten muuttuva verotus, 14.6.2018, Helsinki Paikka ja aika: Vääksyntie 4, Helsinki, 14.6.2018 klo 9-17Järjestäjä: Vaasan yliopisto, talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä sekä…
 • Ennakoitavuus verotuksessa, ohjelma ja esitykset
  Ennakoitavuus verotuksessa, ohjelma ja esitykset
  Ennakoitavuus verotuksessa Paikka ja aika: Vääksyntie 4, Helsinki, 8.6.2017 klo 11.00-17Järjestäjä: Vaasan yliopisto, talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä sekä kumppanit OhjelmaTilaisuuden avaus…
 • Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille sivuille!
  Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille sivuille!
  Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille verkkosivuille. Ne tarjoavat ensivaiheessa ajantasaista tietoa lehdestä ja muista veroasioista! Huomioithan myös alan tulevat tapahtumat!

Tapahtumat

14-15.3.2019
IFA Nordic Regional Conference, Helsinki, IFA Suomen osasto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto
28.3.2019
Vaasan VERO ei vapise –seminaari, vaaliseminaari, Vaasa, Vaasan yliopisto ja kumppanit
17.5.2019
Vero-oikeuden tutkimuksen päivä, Tampere, Tampereen yliopisto
20.-21.5.2019
Conference 2019, Norway, Nordic Tax Research Council (NTRC)
6.-8.6.2019
Congress 2019, Madrid, Spain, European Association of Tax Law Professors (EATLP)
15.-17.8.2019
ALV-risteily / Liikevaihtoverotuksen ystäwät ry, Helsinki - Tukholma – Helsinki
8.-12.9.2019
Congress 2019, London, UK, International Fiscal Association (IFA)
9.10.2019
Suuri Veropäivä 2019, Helsinki / Keskuskauppakamari
28.-29.10.2019
Vero-opintopäivät, Helsinki / Verotarkastajat SVT ry , KustannusOy Verotus
13.12.2019
Helsingin yliopiston veropäivä, Helsinki, Helsingin yliopisto