Taustoita työtäsi

  • Verotusta koskevien ennakkoratkaisupyyntöjen käsittely EU:n tuomioistu...
    Unionin tuomioistuimen tuomioihin perehtyminen on nykyisin verojuristin arkipäivää, mutta itse menettelyä Luxemburgissa ei välttämättä tunneta niin yleisesti. Tässä artikkelissa selostetaan asian käsittelyä unionin tuomioistuimessa sekä tapaa, jolla unionin tuomioistuin arvioi kansallista verolainsäädäntöä vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n perussopimuksen määräysten pohjalta. Lisäksi käydään läpi esimerkkejä tuomioiden vaikutuksista Suomen vero-oikeuden sisältöön.
  • Rajat ylittävien järjestelyjen raportointivelvollisuus - DAC6-direktii...
    Artikkelissa käsitellään virka-apudirektiivin uusinta laajennusta DAC6-direktiiviä ja sen kansallista täytäntöönpanoa. Direktiivi ja vuoden 2020 alusta voimaan tullut lainsäädäntö tuovat veroalan palveluja tarjoaville tahoille ja joissakin tilanteissa myös verovelvollisille velvollisuuden ilmoittaa Verohallinnolle tietoja tietyistä rajat ylittävistä järjestelyistä, joissa voi olla kyse aggressiivisesta verosuunnittelusta.

Vakiopalstat

  • EUT:n verotusta koskevat päätökset
    Associate Partner Maritta Virtanen ja Manager Juuso Stenius (Ernst & Young Oy) analysoivat tuoreimpia Euroopan unionin tuomioistuimen arvonlisäverotusta koskevia ratkaisuja ja niiden tulkintaa. Dosentti Kristiina Äimä (Helsingin yliopisto / KPMG) tarkastelee EU-tuomioistuimen tuloverotusta koskevaa ratkaisukäytäntöä. EUT:n oikeuskäytäntö tulee ottaa huomioon arvonlisä- ja tuloverotusta koskevassa päätöksenteossa niin lain säätäjän kuin sen tulkitsijankin näkökulmasta.
  • EU-uutiset
    Lainsäädäntöneuvokset Suvi Anttila ja Tarja Järvinen (valtiovarainministeriö) kirjoittavat keskeisimmistä arvonlisäverotusta ja välitöntä verotusta koskevista uusista asioista. Muun muassa arvonlisäverotukseen vaikuttavat uudistukset ja tulevat muutokset sekä välitöntä verotusta koskevat EU-tuomioistuimen ratkaisut, komission ehdotukset ja niitä koskevat päätökset uutisoidaan tuoreeltaan Verotus-lehdessä.

Ajankohtaista

  • Tulossa
    Tulossa
    Huhtikuussa 2020 ilmestyvä (2/2020)
  • Yrityksen muuttuva verotus, ohjelma ja esitykset
    Yrityksen muuttuva verotus, ohjelma ja esitykset
    Yritysten muuttuva verotus, 14.6.2018, Helsinki Paikka ja aika: Vääksyntie 4, Helsinki, 14.6.2018 klo 9-17Järjestäjä: Vaasan yliopisto, talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä sekä…
  • Ennakoitavuus verotuksessa, ohjelma ja esitykset
    Ennakoitavuus verotuksessa, ohjelma ja esitykset
    Ennakoitavuus verotuksessa Paikka ja aika: Vääksyntie 4, Helsinki, 8.6.2017 klo 11.00-17Järjestäjä: Vaasan yliopisto, talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä sekä kumppanit OhjelmaTilaisuuden avaus…
  • Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille sivuille!
    Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille sivuille!
    Tervetuloa Verotus-lehden uudistuneille verkkosivuille. Ne tarjoavat ensivaiheessa ajantasaista tietoa lehdestä ja muista veroasioista! Huomioithan myös alan tulevat tapahtumat!

Tapahtumat

20.-21.1.2020
Tili- ja veropäivät, Helsinki / Taloushallintoliitto
14-15.5.2020
IFA European Regional Conference, Milan, Italy, IFA
15.5.2020
Vero-oikeuden tutkimuksen päivä, Tampere, Tampereen yliopisto
28.-29.5.2020
Conference 2020, Helsingør, Nordic Tax Research Council (NTRC)
4.6.2020
Vaasan VERO ei vapise –seminaari, Helsinki, Vaasan yliopisto ja kumppanit
18.-20.6.2020
Congress 2020, Vienna, Austria, European Association of Tax Law Professors (EATLP)
13.-15.8.2020
ALV-risteily / Liikevaihtoverotuksen ystäwät ry, Helsinki - Tukholma – Helsinki
4.-8.10.2020
Congress 2020, Cancun, Mexico, International Fiscal Association (IFA)
17.9.2020
Suuri Veropäivä 2019, Helsinki / Keskuskauppakamari
2.-3.11.2020
Vero-opintopäivät, Helsinki / Verotarkastajat SVT ry , KustannusOy Verotus
11.12.2020
Helsingin yliopiston veropäivä, Helsinki, Helsingin yliopisto