Veron kiertäminen yritysjärjestelyjen kipupisteenä

Artikkelissa käsitellään yritysjärjestelyihin sovellettavaa erityistä veron kiertämistä estävää säännöstä, EVL 52h §:ää. Säännöksen soveltaminen on viime aikoina ollut aikaisempaa useammin esillä. Erilaiset osakevaihtotilanteet ovat muodostaneet uuden ongelma-alueen säännöksen soveltamisessa.

Artikkelin alussa tarkastellaan EVL 52h §:n soveltamista yleisellä tasolla ottaen huomioon myös säännöksen EU-oikeudellinen tausta. Säännöksen suhde yleiseen veronkiertämistä estävään säännökseen (VML 28 §) tulee myös esille. Liiketaloudelliset perusteet estävät EVL 52h §:n soveltamisen. Näitä tarkastellaan eri näkökulmista. Esille otetaan myös se, mitä tarkoitetaan lain tarkoituksen vastaisella veroedulla. Artikkelin lopussa käsitellään hallinto-oikeuksien ratkaisu käytännössä esillä olleita osakevaihtotilanteita.

Luettu 760 kertaa