Eläketulon lisävero ja metsälahjavähennys perustuslakikysymyksinä

Artikkelissa tarkastellaan PL 6 §:n mukaista yhdenvertaisuusarviointia eläketulon lisäveroa ja metsälahjavähennystä koskevien perustuslakivaliokunnan lausuntojen valossa. Tulkintakäytäntö osoittaa, että perustuslakivaliokunta antaa yhdenvertaisuusarvioinnissaan merkitystä verotuksen erityispiirteille ja verotuksen sääntelykokonaisuudelle. PL 6 § poissulkee mielivaltaisesti syrjivän sekä ilmeisen epäsuhtaisesti mitoitetun verolainsäädännön, mutta veropoliittisen päätöksenteon rationaalisuutta se ei pysty takaamaan.

Luettu 618 kertaa