Leasingsopimusten verokohtelu oikeudellisessa muutosympäristössä

Leasingsopimukset ovat osoittautuneet teoreettisesti vaikeaksi kirjanpito- ja vero-oikeudelliseksi kysymykseksi. Vero-oikeudessa tämä ei ole ollut yhtälailla merkityksellinen kysymys kuin kirjanpito-oikeudessa, kun verotuksen arjessa problematiikka on voitu sivuuttaa noudattamalla muodollista leasingsopimusten tulkintaa. Vero-oikeudellinen tulkintaympäristö elää kuitenkin jatkuvassa murroksessa. Vastaavasti leasingsopimuksia koskeva kirjanpito-oikeudellinen sääntely on muuttumassa. Nämä luovat paineita myös leasingsopimusten vero-oikeudelliseen tulkintaympäristöön.

Luettu 811 kertaa