Konserniverokeskuksen uudet työkalut 1/3: Ennakollinen keskustelu

Tämä ennakollista keskustelua koskeva artikkeli aloittaa kolmen artikkelin sarjan, jossa esitellään Konserniverokeskuksen uusia ohjauksen ja valvonnan työkaluja. Sarjan seuraavissa artikkeleissa käsitellään syvennettyä asiakasyhteistyötä sekä valvontakäyntiä. Artikkelin tavoitteena on lisätä tietoa Konserniverokeskuksen uusista menettelytavoista ja rohkaista asiakkaita entistä useammin nostamaan verokysymykset avoimeen keskusteluun Verohallinnon kanssa.

Luettu 662 kertaa