Eriytetty tuloverojärjestelmä: ansio- ja pääomatulojen välistä rajanvetoa 25 vuotta

Suomessa päätettiin syksyllä 1992 siirtyä muiden Pohjoismaiden perässä eriytettyyn veromalliin, jossa luonnollisen henkilön tulo jaetaan kahteen tulolajiin. Mallin perusajatus on ollut ansiotulojen verottaminen progressiivisesti ja pääomatulojen verottaminen suhteellisesti. Kirjoituksessa tarkastellaan, minkälaisilla veroteoreettisilla ja -poliittisilla perusteilla tällaiseen järjestelmään aikanaan siirryttiin sekä miten järjestelmä on verolainsäädännön tasolla ja verolakien soveltamisen tasolla käytännössä toiminut.

Luettu 416 kertaa