Tietokoneohjelmiston digitaalinen jakelu ja tuloverosopimusoikeus

Artikkelissa käsitellään sitä, onko tietokoneohjelmiston digitaalisesta jakelusta saatu suoritus tuloverosopimusoikeudessa luonteeltaan rojaltia vai liiketuloa. Artikkeli jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan ohjelmiston digitaalista jakelua ohjelmistonkehittäjien näkökulmasta. Toisessa osassa tarkastellaan ohjelmiston digitaalisesta jakelusta maksetun suorituksen tuloverosopimusoikeudellista luonnetta OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin perusteella. Kolmannessa osassa käsitellään ratkaisua KHO 15.11.2016/4882, joka koski sitä, pidetäänkö peliin liittyvää suoritusta Suomen ja Kiinan välistä tuloverosopimusta tulkittaessa rojaltitulona vai liiketulona.

Luettu 578 kertaa