tiistai, 06 helmikuu 2018 08:25

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet

utlyser härmed stipendier till stöd för skattevetenskaplig forskning. Stipendierna delas ut i mitten av maj 2018. Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet är upprättat genom en konvention mellan de nordiska länderna och har till syfte att främja nordiskt samarbete inom ramen för skatteforskning, särskilt med hänsyn till frågor av gemensamt nordiskt intresse. Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet stödjer såväl skattejuridisk som skattekonomisk forskning och samarbete.

Luettu 271 kertaa