tiistai, 06 helmikuu 2018 08:35

Päätoimittajan pöydältä

Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 1/2018 pääkirjoituksen

Muuttuva Verotus

Luet tämän lehden sisältöä joko paperilehdestä tai verkosta. Muutos on odotettu ja se toteutetaan pienin askelin lehden lukijoiden tarpeet huomioon ottaen sekä lehden jatkuvuuden turvaten. Meistä moni haluaa edelleen keskittyä rauhassa sisältöön paperilehteä lukien. Samaan aikaan asiantuntijoiden piiriin on kasvamassa –ja jo kasvanutkin – sukupolvi, joka on tottunut saamaan ja käsittelemään kaiken tarvitsemansa tiedon sähköisesti. Muutos on lehden lähes 70-vuotisen historian merkittävin ja moni on rohkaissut toteuttamaan muutoksen. Toivon vuoropuhelun jatkuvan. Siten Verotus-lehti voi alla kuvatulla tavalla välittää tietoa ajankohtaisista asioista ja merkittävistä muutoksista myös jatkossa.

USA:n suuri verouudistus on yksi eniten kansainvälistä keskustelua herättäneistä asioista viime viikkojen aikana. Tässä julkaisussa Tomi Viitala ja Jari Ahonen esittävät siihen liittyviä asiantuntevia havaintojaan ja ensivaikutelmiaan. Maailman vaikutusvaltaisimman valtion verojärjestelmän osin protektionistiseksikin luonnehdittu muutos vaikuttanee väistämättä muihin valtioihin ja toimijoihin globaalissa taloudessa. Aika näyttää, tarjoaako se joiltain osin mallin muiden maiden verojärjestelmien kehittämiseen. On tärkeää, että pohdintamme perustuu oikeaan tietoon ja asiantuntijoiden arvioihin tässäkin asiassa.

Myös voimassa oleva oikeus muuttuu. Laajan lainsäädännön uudistuspaketin sisältöä avataan lukijoille Matti Merisalon artikkelissa ”Verotuksen uusista seuraamusmaksuista”. Tarkkarajaisempi muutos nousee keskiöön Anne Kalevan ja Tiina Ruoholan artikkelissa ”Maahantuonnin ALV 1.1.2018”. Muuttuva lainsäädäntö, KHO:n ratkaisu ja uusi Verohallinnon ohje vaikuttavat oikeustilaan Seija Karttusen ja Virpi Pasasen artikkelissa ”Ajankohtaista matkakustannusten korvausten verotuksesta”.

Tämän päivän ja tulevaisuuden kehittyvän ilmiön verokysymyksiä valottavat Martti Nieminen ja Pekka Nykänen artikkelissaan ”Jakamistalous henkilökohtaisen tulon verotuksessa”. Marjo Huovinen kuvaa Verohallinnon kehittyviä työmenetelmiä artikkelisarjan viimeisessä osassa ”Konserniverokeskuksen uudet työkalut 3/3: Valvontakäynti”. Lehden vakiopalstoilla tekijät päivittävät lukijoiden tiedot useissa, erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa välittömästi arjen verotukseen vaikuttavista muutoksista.

Verotus-lehden edellisen numeron artikkelissani pohdin korkojen vähentämisen rajoittamista yritysverotuksessa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöä on kertynyt sen jälkeen nopeasti. Ensin ratkaisussa KHO 2017:197 todettiin, että oikeusvarmuuden takaamiseksi ei ollut tarpeen poiketa normaalista kolmivaiheisesta muutoksenhakumenettelystä, joten verovelvollisen aihepiiriin liittyvää ennakkopäätösvalitusta koskeva valituslupahakemus hylättiin. Vuosikirjaratkaisu KHO 2018:2 selkeytti lainvoimaisella tavalla EVL 18 a §:n soveltamista niin sanotun tasetestin suhteen. Samana päivänä annettiin julkaisematon, samaan lopputulokseen johtanut ratkaisu, joka koski toista KVL:n julkaisemaa ennakkoratkaisua (KVL 15/2017 ja 42/2017). Ja ATAD:in implementointi odottaa vielä vuoroaan...

Informatiivisia ja miellyttäviä lukuhetkiä uudistuvan Verotus-lehden parissa vuonna 2018!

 

 

Luettu 410 kertaa