sunnuntai, 08 huhtikuu 2018 14:54

Siirtohintaoikaisuja, tappiontasausta, palvelumaksuja ja voittolisiä

Korkein hallinto-oikeus on vuonna 2017 antanut kolme siirtohintaoikaisuja koskevaa vuosikirjaratkaisua (KHO 2017:51, 145 ja 146). Artikkelissa tarkastellaan vuosikirjaratkaisuissa esillä olleita keskeisiä kysymyksiä kuten TVL 122 §:n 3 momentissa tarkoitetun lupamenettelyn ja siirtohintaoikaisun välistä suhdetta, toiminnanohjausjärjestelmähankkeiden toteuttamistapaa, palvelumaksuina saatujen tulojen jaksottamista, vertailuyhtiöiden valintaa sekä konsernien palvelumaksujen voittolisän määrittämistä. Lisäksi artikkelissa tuodaan esille kysymyksiä, jotka esillä olleissa asioissa olisivat voineet tulla ratkaistavaksi mutta joihin korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole vuosikirjaratkaisujen lopputulosten takia otettu kantaa.

Luettu 560 kertaa