sunnuntai, 08 huhtikuu 2018 14:55

Ajankohtaiskatsaus luovutusvoiton verotusta koskevaan oikeuskäytäntöön vuodelta 2017

Artikkelissa käsitellään kaikki vuoden 2017 aikana julkaistut luovutusvoittoverotusta koskevat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut. Lisäksi käsitellään kaikki hallinto-oikeuksien ja keskusverolautakunnan julkaisemat lainvoimaiset luovutusvoittoverotusta koskevat ratkaisut. Ratkaisut koskevat muun muassa SVOP-rahaston varojen palauttamista, perinnöksi saadun omaisuuden luovutusvoiton verotusta ja luovutusvoittoverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevien säännösten soveltamista.

Luettu 884 kertaa