sunnuntai, 08 huhtikuu 2018 14:58

Kiinteistöverotusta koskevaa oikeuskäytäntöä vuodelta 2017

Artikkelissa käydään lävitse vuoden 2017 aikana annetut kiinteistöverotusta koskevat korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisut, vuosikirjanumeroiltaan 2017:35, 2017:45 ja 2017:49. Artikkelissa käsitellään kussakin tapauksessa ratkaistavana ollut oikeuskysymys, keskeinen sääntely ja muu oikeudellinen aineisto, tapauksen olosuhteet ja asian käsittelyvaiheet, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut sekä esitetään johtopäätökset. Artikkelin lopuksi esitetään lyhyt yhteenveto.

Luettu 204 kertaa