sunnuntai, 08 huhtikuu 2018 14:59

Rojaltin legaalimääritelmä tuloverosopimuksessa – oikeustapauskommentti ratkaisusta KHO 2016 T 4823

Artikkelissa esitetään KHO 2016 T 4823 (ei-julkaistu) ratkaisua analysoiden näkökulmia siihen kysymykseen, mikä merkitys legaalimääritelmällä on tuloverosopimusoikeudessa, ja tuleeko tuloverosopimuksen rojaltiartiklaa koskevat määräykset tulkita OECD:n malliverosopimuksen mukaisesti, sitä laajemmin, vai sitä suppeammin.

Luettu 219 kertaa