maanantai, 27 elokuu 2018 08:07

Päätoimittajan pöydältä

Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 4/2018 pääkirjoituksen

Vajaa vuosi vaaleihin

Sanonnan ”vanha vero on aina parempi kuin uusi vero” on väitetty kuvaavan meidän kansalaisten yleistä suhtautumista verotukseen. Vaalien lähestyessä toteamus on hyvä kaivaa ”naftaliinista” ja tarkastella sitä hieman suhteessa käynnistyvään keskusteluun. Onhan jo kesän kuluessa nähty ensimmäiset ennusteet tulevista verovaaleista.

Edellisessä lehdessä kävin läpi vuodenvaihteessa tulevia verolainsäädännön muutoksia. Vaalivuoden budjettiin liittyy perinteisesti tarve keventää verotusta tavalla, jonka kevennyksen saajien toivotaan huomioivan äänestyskäyttäytymisessään. Nyt luvassa on
tavallisten budjettivuotta koskevien ratkaisujen lisäksi sekä hallitusohjelmalähtöisiä että direktiivien implementoinnista aiheutuvia muutoksia. Ensin mainitut muutokset johtavat pääsääntöisesti verotuksen keventämiseen. Sen sijaan EU:n veronkiertodirektiiviin perustuvat muutokset kiristävät verotusta, kun säädettävät soveltamisedellytykset täyttyvät.

Muutoksia koskevaan valmisteluun liittyen Tomi Viitalan ja Jaana Mikkolan artikkeli ”Rahastot, vakuutukset ja sijoitussäästötili – muutostarpeita ja kehittämismahdollisuuksia” osuu tämän ajankohtaisen keskustelun ytimeen. Poikkeuksellisen kattavassa artikkelissa käydään läpi valtiovarainministeriön työryhmän laajaa keväistä raporttia ja esityksiä. Tarkastelulle antaa erinomaisen lähtökohdan se, että molemmat kirjoittajat ovat olleet myös työryhmätyössä mukana. Sijoitussäästötilistä voidaankin perustellusti ennakoida yhtä tämän syksyn veropoliittisen keskustelun pääaihetta.

Varainsiirtoverotus on esillä lehden sivuilla useammasta näkökulmasta. Kahden ajankohtaisen tulkintajuridiikkaan keskittyvän artikkelin lisäksi Esko Linnakangas valottaa monipuolisesti verolajia ja sen asemaa verojärjestelmässä. Kuten tekijä toteaa, varainsiirtovero on hyvin vanha vero, joka sai alkunsa leimaverona. Alussa siteeratun sanonnan kannalta onkin mielenkiintoista seurata varainsiirtoverotuksen kohtaloa seuraavalla hallituskaudella!

Tässä numerossa julkaistaan Verotus-lehden ensimmäinen kolumni. Avaus perustuu aiemmin useammalta lukijalta saatuun kehittämisehdotukseen, joka sai myös toimituskunnan kannatuksen. Kolumnin on määrä saada jatkoa alan asiantuntijoiden kirjoituksista, jotka voidaan julkaista niin ikään nimimerkillä. Myös avauskolumnin ”Mietteitä marginaalista...” verorasitusta koskeva teema on veropoliittisen keskustelun ytimessä.

Edellä mainittujen aiheiden ohella Antero Toivainen valottaa artikkelissaan Portugalin ja Espanjan verosopimusten tilannetta. Lyhyempien kirjoitusten ohella myös muut asiantuntija-artikkelit käsittelevät muun muassa siirtohinnoittelun ajankohtaisia kysymyksiä, pääomalainaa koskevaa sääntelyä ja muita vero-oikeudellisen tulkinnan aihepiirejä. Lisäksi Pauli K. Mattila päivittää tilanteen perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennusten tulkinnasta ja vertaa konkreettisin esimerkein niiden edullisuutta suhteessa metsälahjavähennyksen tuomaan verosäästöön.

Helteistä kesää seurannee mielenkiintoinen verotusta koskeva keskustelu eli ”hot topic” vaihtuu toiseen!

Hyvää lukuvuotta Verotus-lehden parissa!
8.8.2018


PS. Huomaathan, että mukana on myös syksyn
Vero-opintopäivien ohjelma!

Luettu 268 kertaa