lauantai, 12 touko 2018 17:14

Yhtiön verovelvollisuus EU:n yritysverotusdirektiivien soveltamisedellytyksenä (Pro gradu -työn esittely)

Artikkeli käsittelee emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU), yritysjärjestelydirektiivin (2009/133/EY) ja korko-rojaltidirektiivin (2003/49/EY) henkilöllisen soveltamisalan kannalta tärkeän termin, ”jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön”, monitulkintaista määritelmää. Artikkeli keskittyy selventämään ”jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön” määritelmän kolmatta edellytystä, jonka mukaan ”jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön” on oltava velvollinen maksamaan jotain direktiiveissä listatuista veroista tai muuta veroa ilman vapautusta.

Luettu 388 kertaa