lauantai, 12 touko 2018 17:18

Työpanososinko – uusia tulkintoja

Palkkatulojen verotus on pääosin huomattavasti ankarampaa kuin osinkotulojen. Tämä on johtanut korkean tuottavuuden palvelualan osakeyhtiöissä järjestelyihin, joiden tarkoituksena on muuntaa palkkatulot osinkotuloiksi. Tällaisia järjestelyitä on pyritty estämään työpanososinkoa koskevalla erityissäännöksellä (TVL 33b §:n 3 mom.). Artikkelissa tarkastellaan tämän säännöksen syntyhistoriaa ja soveltamista. Tarkastelun kohteena on erityisesti säännöksen suhde veron kiertämisen estosäännökseen (VML 28 §). Tätä suhdetta kuvastaa mielenkiintoisella tavalla radikaaliksi luonnehdittu KHO:n ratkaisu 2018:40. Onko tässä avattu tie uudenalaiselle tulkintakulttuurille?

Luettu 509 kertaa