lauantai, 12 touko 2018 17:20

Päätoimittajan pöydältä

Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 5/2018 pääkirjoituksen

Muutoksia taustalla ja tässä ajassa

Verotus-lehden aiemmissa numeroissa on huomioitu pitkäikäisiä verolakeja. Verojen merkkipäivät jatkuvat, sillä Janne Myllymäki kuvaa tässä lehden numerossa kiinteistöverotuksen 25-vuotista taivalta. Kiinteistöverotuksen taustoitusta ja tuottoa avaa myös nimimerkki Totti V. Mäkiherne kolumnissaan ”Hautausmaiden ja vähän muunkin verollepano”.

Verotuksen kehityksessä merkittävä sija on myös verotuslailla, jonka säätämisestä tulee kuluneeksi joulukuussa 60 vuotta. Vaikka lain lähes 40-vuotinen elinkaari päättyi verotusmenettelylain voimaan tuloon vuonna 1996, sen merkitys muodollisen verolainsäädännön eriytymisessä aineellisesta verolainsäädännös- tä on kiistaton. Verotuslain säätämiseen liittyy mielenkiintoinen kytkentä tämän lehden hyvin ajankohtaiseen verotusta ja sen tulevaisuutta luotaavaan haastatteluun.

Tuossa haastattelussa valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki avaa lukijoille näkymiä siitä, millaisina verotuksen lähiajan vaatimukset ja tavoitteet näyttäytyvät ministeriön näköalapaikalta. Hyvin selkeä on myös hänen viestinsä niistä toimenpiteistä, mitä julkisen talouden rahoitus ja yhteiskun-nallinen kehitys edellyttävät verotukselta lähivuosina. Otsikon mukaisesti työllisyys ja osaaminen korostuvat, kun pohditaan sitä, miten verotuksen fiskaaliset tavoitteet voidaan saavuttaa jatkossakin.

Lainsäädäntömuutosten viimeistely ja siihen liittyvät kiireet kuuluvat korostetusti tähän aikaan. Lainvalmistelijoiden ohella edunvalvontatahojen asiantuntijoita, muita lausunnon antajia, Verohallinnon ohjeiden tekijöitä, verokonsultteja, alan luennoitsijoita sekä muita koulutuksen suunnittelijoita ja toteuttajia työllistää tulevan vuodenvaihteen poikkeuksellisen runsas vero-oikeudellinen anti. Verotus-lehden palstoilla asiantuntija-artikkelit avaavat asioita alkuvuodesta 2019, kun lainsäädäntöprosessi on ennättänyt muutosten kohdalla maaliin.

Myös (vero)vaalien läheisyys alkaa kuulua keskustelussa. Vanha totuus lienee se, että hallitusohjelmassa tulee olla kirjaus verotusta koskevasta muutoksesta, joka pyritään saamaan aikaan hallituskaudella. Jälkikäteen tehdyt esitykset etenevät varsin työläästi – jos lainkaan. Samaan aikaan lainvalmistelua tullevat kuormittamaan EU-lähtöiset, usein direktiivin implementointiin perustuvat uudistukset myös seuraavalla hallituskaudella.

Verotuksen ennakoitavuutta heikentää debatti vaalikauden lopulla tehtävien verolainsäädännön muutosten kohtalosta seuraavalla hallituskaudella. Keskustelua on herättänyt muun muassa eri sijoitusmuotojen verotusta ja erityisesti ns. osakesäästötiliä koskeva esitys. Lausuntoaika asiassa on vasta päättymässä tätä kirjoitettaessa. Ennakoitavuuden näkökulmasta vaatimukset hallituskauden ylittävästä veropoliittisesta suunnittelusta ja toteutuksesta ovatkin perusteltuja.

Kiitos lukijoille, kirjoittajille sekä yhteistyökumppaneille kuluneesta, lehden 68. julkaisuvuodesta. Verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemuksen edistämiselle on tilausta sen jälkeenkin.

Rentouttavan joulunajan jälkeen toivomme menestyksellistä vuotta 2019 muun muassa lehden asiantuntevan sisällön ja uudistuvien sähköisten palvelujen parissa!

29.10.2018

Luettu 477 kertaa