maanantai, 04 helmikuu 2019 08:32

Päätoimittajan pöydältä

Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 2/2019 pääkirjoituksen

Mikä on sinun kantasi asiaan?

Kolmas vuosi Verotus-lehden päätoimittajan tehtävässä on kohdallani täyttymässä. Samalla kun julkaisumme on tarjonnut perinteiseen tapaan asiantuntijoiden artikkeleita, tavoitteena on alusta asti ollut lisätä mielipiteiden vaihtoa lehden palstoilla. Viisi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden julkaisutahti ei tue parhaalla mahdollisella tavalla asiaa. Niinpä kommenttipuheenvuorojen julkaiseminen jo samassa lehdessä artikkelin kanssa lienee parhaiten lukijoita palveleva tapa.

Sen vuoksi olen iloinen Verotus-lehden numeron 2/2019 sisällöstä ja erityisesti Einari Karhun siirtohinnoittelua koskevasta artikkelista sekä sitä koskevasta kommenttipuheenvuorosta. Artikkelissaan ”KHO 2018:173 ja siirtohinnoittelun edellytykset” Karhu käy läpi mainittua ratkaisua ja sen vaikutuksia siirto- hinnoitteluoikaisua sekä menettelyä koskevaa verolainsäädännön tulkintaa. Kommenttipuheenvuorossaan Päivi Viitanen, Teemu Autio ja Janne Koivuneva kommentoivat ratkaisua esittäen siihen ja Verohallinnon ratkaisun jälkeen antamaan tiedotteeseen perustuvia kannanottojaan, jotka eivät kaikilta osin ole yhteneviä Karhun esittämien kantojen kanssa.

Ajatustenvaihdon avaus saa toivon mukaan jatkoa pian! Käsitykseni mukaan asiantuntijoiden kirjoittamat toisistaan eriävät kannanotot samasta asiasta keskeiseen teemaan liittyen voivat avata lukijoille monitahoista problematiikkaa erinomaisella tavalla. On vaikea kuvitella, että jokin muu aihe olisi tässä ajassa sopinut paremmin ensimmäisen debatin kohteeksi kuin siirtohinnoittelu. Tärkeää on myös kirjoituksissa omaksuttu avoimuus ja keskinäinen kunnioitus, joka asiantuntijoiden väliseen keskusteluun kuuluu olennaisena osana.

Lehdelle avoimuuden ja luottamuksen ylläpitäminen onkin keskeinen tavoite. Lukijat ovat oppineet luottamaan Verotus-lehteen ja sen sisältöön lehden lähes 70-vuotisen historian aikana. Vastaavalla tavalla kuin lukijat voivat luottaa lehden sisällön asiantuntemukseen, luotan kirjoittajiin ja heidän artikkeleihinsa siinä, että kaikki sisältöön, käsiteltäviin ratkaisuihin ja sisältöä avaaviin esimerkkeihin liittyvä kerrotaan avoimesti, esitetyt kannanotot läpinäkyvästi argumentoiden. Perinteisesti on vältetty vireillä olevia asioita ja, mikäli niitä poikkeuksellisesti käsitellään, korostuvat ratkaisujen lainvoimaisuutta ja julkaisemista koskevien tietojen merkitys. Faktojen ollessa kohdallaan kirjoittaja voi avoimesti perustellen vastata kysymykseen: ”Mikä on sinun kantasi asiaan?” Tämä herättää asiantuntevassa lukijassa yleensä käsityksen, jonka perusteella hän on valmis vastaamaan kysymykseen omalta osaltaan ja toimimaan sen mukaisesti tai selvittämään asiaa omasta näkökulmastaan edelleen.

Tämän lehden ilmestyessä eduskuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyy ja varsinaiseen vaalipäivään on aikaa vajaa kaksi viikkoa! Vaikka moni muu aihe onkin saanut vaalien alla huomattavasti enemmän palstatilaa, verotulojen riittävyys ja käyttö ohjaavat - taustalla olevien arvojen ohella - kaikkea käytävää keskustelua. Terävän esimerkin tästä tarjosi Aamulehti otsikoidessaan vanhusten hoitoa koskevan pääkirjotuksensa ”Ei mitoituksella ketään hoideta vaan verotuloilla” (10.2.2019). Mikä on sinun kantasi asiaan?

Hyvää vaalikevättä ja viisaita valintoja!

10.3.2019

Luettu 224 kertaa