tiistai, 02 huhtikuu 2019 09:30

Muutokset sijoitusten verosääntelyyn – sijoitusrahastot ja rahastojen rahastot

Artikkelissa kuvataan sijoitusrahastojen ja pääomarahastojen verosääntelyn muutoksia. Sijoitusrahastojen verovapautta koskevaa sääntelyä ollaan täsmentämässä siten, että tuloverolaissa säädetään tarkemmin sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston tuloverovapauden edellytyksistä. Tuloverolain 9 §:n 5 momentin mukaista rajoitetusti verovelvollisen suomalaiseen kommandiittiyhtiömuotoiseen pääomarahastoon tekemän sijoituksen verokohtelua on puolestaan muutettu siten, että sijoituksen voisi jatkossa tehdä myös rahastojen rahastojen kautta

Luettu 261 kertaa