tiistai, 02 huhtikuu 2019 09:32

Uudistettu yhteisöjen tulolähdejaottelu

Uudistettua yhteisöjen tulolähdejaottelua sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Artikkelissa käsitellään uudistuksen taustaa, tavoitetta ja lopputulosta. Uudistuksen myötä elinkeinoverolakiin tulee uusi omaisuuslaji: muu omaisuus. Muuta omaisuutta koskevat säännökset ovat osin samanlaiset, joita sovelletaan käyttöomaisuuteen mutta on myös selkeitä eroja. Oman kategoriansa muun omaisuuden sisällä muodostavat osakkeet ja henkilöyhtiöiden yhtiöosuudet. Artikkelissa nostetaan esille myös mahdollisia tulkintaongelmia ja esitetään arvioita, kuinka hyvin uudistuksella on onnistuttu poistamaan aikaisemman sääntelyn epäkohtia.

Luettu 376 kertaa