Tulosta tämä sivu
maanantai, 04 maaliskuu 2019 13:04

Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettely uuden lain näkökulmasta

Kansainvälisiä veroriitoja ratkaistaan ja kaksinkertaista verotusta poistetaan keskinäisessä sopimusmenettelyssä. Se on valtioiden välistä sopimusmenettelyä, joka perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Euroopan Unioni antoi vuonna 2017 veroriitojen ratkaisua koskevan direktiivinsä, joka jäsenmaiden tulee implementoida osaksi kansallista lainsäädäntöään 30.06.2019 mennessä. Suomessa eduskunta hyväksyi asiaa koskevan lain helmikuussa 2019. Artikkelissa käsitellään keskinäistä sopimusmenettelyä direktiivin implementoimiseksi säädettävän uuden kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain näkökulmasta.

Luettu 475 kertaa