maanantai, 04 maaliskuu 2019 13:05

Oikeuksien väärinkäytön kielto ja veron kiertäminen (referee-artikkeli)

Oikeuksien väärinkäytön kielto on unionioikeudellinen periaate, jota on sovellettu unionin tuomioistuimen eri asiaryhmissä jo pitkään. Vero-oikeuden alalla periaatteella on kuitenkin verrattain lyhyt historia. Veronkiertodirektiivin (EU 2016/1164) implementoinnin myötä periaatteella tulee olemaan keskeinen merkitys yleisen veronkiertosäännöksen soveltamisharkinnassa. Tässä artikkelissa tarkastellaan oikeuksien väärinkäytön kiellon soveltamisedellytyksiä ja arvioidaan periaatteen soveltamiseen liittyviä rajoitteita. Lisäksi artikkelissa käsitellään kysymystä siitä, miten todistustaakka jakautuu oikeuksien väärinkäytön tunnistamisessa.

Luettu 622 kertaa