maanantai, 04 maaliskuu 2019 13:06

Varainsiirtoverotuksesta itseverotuksena – huomioita verotus- ja oikeuskäytännöstä (referee- artikkeli)

Varainsiirtoverotus perustuu itseverotuksen periaatteeseen. Tällöin veron perusteen ja veron määrän tulee olla jokaisen laskettavissa. Lisäksi itseverotuksella on heijastusvaikutuksia verovastuun kautta myös kolmansiin osapuoliin. Nämä seikat korostavat varainsiirtoverolain tulkinnan ja soveltamiskäytännön selkeyden tarvetta. Varainsiirtoverolain tulkinnan ja soveltamiskäytännön selkeyden tarve asettaa korostetun laadullisen vaatimuksen lainsäätäjälle, mutta toisaalta se korostaa myös varainsiirtoverolain tulkinnan ja soveltamiskäytännön ennustettavuuden vaatimusta.”

Luettu 248 kertaa