lauantai, 27 huhtikuu 2019 08:15

Osapuolten kokemuksia syvennetystä asiakasyhteistyöstä Suomessa

Syvennetty asiakasyhteistyö on ollut osana Konserniverokeskuksen toimintaa jo usean vuoden ajan. Artikkelin tarkoituksena on esitellä yhtiöiden kokemuksia uudesta toimintatavasta Suomessa. Aineisto on kerätty teemahaastatteluilla, jotka tehtiin neljälle yhtiölle sekä yhdelle konsulttiyhtiölle. Haastatteluissa etsittiin vastausta kysymykseen, millaiseksi toimintatavaksi yhtiöt ovat kokeneet syvennetyn asiakasyhteistyön. "Kyllä tämä on se tulevaisuuden tapa toimia", todettiin useassa haastattelussa.

Luettu 355 kertaa