lauantai, 27 huhtikuu 2019 08:20

Ylimääräinen muutoksenhaku verotuksessa

Artikkeli käsittelee ylimääräisen muutoksenhaun keinoja veroasioissa. Kirjoittajat odottavat ylimääräisen muutoksenhaun käyttöalan laajenevan, koska verovelvollisten normaalia muutoksenhakuaikaa on lyhennetty aiemmasta viidestä vuodesta kolmeen vuoteen ja perustevalitus on poistettu veroasioista. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot sisältyvät toistaiseksi vielä voimassaolevaan hallintolainkäyttölakiin, mutta jatkossa niistä säädetään niin sanotussa hallintoprosessilaissa, joka tulee voimaan 1.1.2020.  Uuden lain mukaan verovelvollisen on aiemmasta poiketen jatkossa käytettävä päätöksen purkamista koskevassa asiassa aina asiamiehenä asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai niin sanottua lupalakimiestä. Artikkelissa tuodaan esille veroasioiden ylimääräisen muutoksenhaun edellytyksiä, miltä osin niihin on tulossa muutoksia uuden hallintoprosessilain myötä ja millaisissa tapauksissa tähänastisessa oikeuskäytännössä ylimääräistä muutoksenhakua on käytetty verotukseen liittyen ja miten nämä hakemukset ovat menestyneet korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Luettu 882 kertaa