sunnuntai, 12 touko 2019 07:22

Koron käsite verotuksessa

Elinkeinoverolakiin sisältyviä korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevia uusia säännöksiä mukaan lukien niihin sisältyvää koron määritelmää on sovellettu 1.1.2019 alkaen. EVL 18 a §:n korkoleikkurisäännöksen uudistuksen yhteydessä kansallisessa oikeus- ja verotuskäytännössä muodostunutta koron käsitteen määritelmää laajennettiin vain siltä osin kuin muutos oli veronkiertodirektiivin implementoinnista johtuen välttämätön. Artikkelissa tarkastellaan uuden EVL 18 a §:n 2 momentin mukaista koron määritelmää.

Luettu 713 kertaa