sunnuntai, 12 touko 2019 07:24

Lainvoimainen rikostuomio tai vireillä oleva rikosprosessi verovalitusasian päätösharkinnassa hallintotuomioistuimessa – onko todistusvaikutusta tai oikeusvoimaa?

Oikeudenkäynnin tulee olla oikeudenmukaista ja oikeudenkäynnissä tehtyyn päätökseen tulee voida luottaa. Tuomioistuimen päätöksen pysyvyys ja sitovuus toteuttavat päätöksen oikeusvoimaa eli lainvoiman saaneen päätöksen sitovuutta tulevaisuuteen nähden. Hallintolainkäyttö ja yleisten tuomioistuinten lainkäyttö tähtäävät samoihin tavoitteisiin: oikeusriidan ratkaisemiseen, oikeussuojan antamiseen sekä sen vahvistamiseen, mikä on lainmukaista. Perustuslain 21 §:ssä säädetty oikeusturva ei erottele prosessilajeja. Kaikissa prosesseissa on otettava huomioon oikeusvoimavaikutus. Prosessilajien keskinäiset vaikutukset toisiinsa eivät kuitenkaan ole selvärajaisia ja usein prosessien välillä tapahtuvan vuorovaikutuksen yhteydessä puhutaan enemmänkin mahdollisesta todistusvaikutuksesta kuin oikeusvoimasta. Tässä artikkelissa syvennytään vero- ja rikosprosessin väliseen vuorovaikutukseen oikeusjärjestelmän ja sitä toteuttavan oikeuskäytännön näkökulmasta.

Luettu 445 kertaa