maanantai, 04 maaliskuu 2019 08:32

Päätoimittajan pöydältä

Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 5/2019 pääkirjoituksen

Tasa-arvoisempi Verotus

Verotus-lehden 70. julkaisuvuoden kynnyksellä katse kääntyy julkaisun pitkään historiaan ja aiempaan kehitykseen. Alusta alkaen lehti on profiloitunut Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistäväksi aikakausjulkaisuksi. Moni asia on kuitenkin muuttunut yhteiskunnassa, jonka ytimeen julkaisu sisältöineen asettuu. Tämän päivän näkökulmasta muutosta voisi tarkastella esimerkiksi teknisen tai kansainvälistymiskehityksen, Verohallinnon asiakaslähtöisyyden, verokonsultoinnin parissa työskentelevien kasvaneen määrän, verolainsäädännön monitahoisuuden, verorasituksen ja sen kohdistumisen tai tiedon ja sen merkityksen suunnasta.

Vaikka myös moni mainituista tekijöistä liittyy otsikon aihepiiriin, tänä päivänä se liittyy ennen kaikkea sukupuolten väliseen tasa-arvoon, joka avaa tarkastelulle kiinnostavan lähtökohdan. Tämän lehden kirjoittajista naisia on yhdeksän eli tasan puolet. Lehden edellisessä numerossa asetelma oli saman suuntainen. Tänään artikkelien julkaisukriteereinä ovat ainoastaan niiden asiantuntevuus, ajantasaisuus ja kiinnostavuus. Lehden historian ensimmäinen naisen laatima kirjoitus julkaistiin tiettävästi vuonna 1961 – 10 vuotta lehden aloittamisesta.

Toimituskunnassa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä. Heidän joukkoonsa lukeutuvat kolme naista edustavat oman huippuasiantuntijuutensa lisäksi merkittävien tehtäviensä kautta valtakunnan keskeisimpiä organisaatioita niin verolakien säätämiseen ja valmisteluun, verolakien tulkintaan kuin vero-oikeuden tutkimukseenkin liittyen. Toimituskunnan rooli näkyy lukijalle ennen kaikkea lehden sisällössä ja kehittämisessä. Ensimmäinen nainen aloitti toimituskunnan jäsenenä vuona 2005 – yli 50 vuotta lehden perustamisesta.

Kustannusosakeyhtiön hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaan puheenjohtajan lisäksi 532 kaksi jäsentä. Hallituksen naisjäsen on taloushallinnon monipuolinen osaaja, joka on toiminut aiemmin yhtiön tilintarkastajana ja tuntee yhtiön siten hallitusjäsenyyttään pidemmältä ajalta. Lehden toimitussihteeri on ensimmäinen tehtävään valittu nainen, joka on jo usean vuoden ajan vastannut monista lehden ja sen ilmestymisen kannalta elintärkeistä toiminnoista. Myös lehden näkyvyydestä ja sisällöistä sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjeessä vastaavat osaavat asiansa tuntevat naiset.

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole pysähtyä paikalleen ihastelemaan hyväksi koettua tilannetta. Muutos julkaisun alkuvuosikymmeniin verraten on kuitenkin merkittävä. Tulevaisuuden kannalta merkille pantavaa on se, että niin julkisen kuin yksityisen sektorin ja koko yhteiskunnan toimintojen ytimeen sijoittuvan veroalan asiantuntijuus on kehittynyt merkittävästi tasa-arvoisempaan ja monipuolisen osaamisen aidosti tunnustavaan suuntaan. Tämä on heijastunut myös Verotus-lehteen sen kaikilla tekemisen tasoilla. Alan nykyaikaiset vaatimukset korostuvat kriteereinä varmuudella myös jatkossa.

Merkkivuoden aattona on ilo saada tehdä työtä lukijoiden parhaaksi tässä tasa-arvoisessa, asiantuntijuutta edistävässä yhteisössä!

Hyvää loppuvuotta ja joulun odotusta!

22.10.2019

Luettu 542 kertaa