maanantai, 04 maaliskuu 2019 08:32

Päätoimittajan pöydältä

Päätoimittajan pöydältä löydät Verotus-lehden 1/2020 pääkirjoituksen

Verot vapaaehtoisiksi?

Vuosikymmenen vaihtuessa myös verotuksessa asiat muuttuvat. EU-vero-oikeuden vaikutuksesta verolainsäädäntöömme on säädetty uusia lakeja ja voimassaolevien lakien säännöksiä on muutettu. Veronkiertodirektiivin implementoinnin toinen vaihe johtaa yritysten maastapoistumisverotuksen kattavaan uudistamiseen ja hybridijärjestelyjä koskevan verolainsäädännön syntyyn.

Rajat ylittävien järjestelyjen raportointivelvollisuus tulee niin ikään osaksi verolainsäädäntöämme. Se perustuu toiseen direktiiviin ja on herättänyt laajaa keskustelua niin meillä kuin muissakin jäsenmaissa luodessaan aivan uudentyyppisen velvoitteen ensisijaisesti veroneuvontapalveluja tarjoaville tahoille. Uudistuksia koskevat artikkelit valottavat syntyvää oikeustilaa lehden tästä numerosta alkaen.

Myös hallitusohjelman mukaiset ja muut kansalliset uudistustoimet vaikuttavat verotukseen. Tässä numerossa käsitellään muun muassa sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden verotusta koskevien uusien tuloverolain säännösten tulkintakysymyksiä. Monista vuoden vaihteessa voimaan tulleista muutoksista kuten osakesäästötilistä ja yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta on julkaistu artikkeleja lehden viime vuoden numeroissa. Uudesta oikeuskäytännöstä on artikkelin aiheeksi noussut korkeimman hallinto-oikeuden varainsiirtoverolain veronkiertämistä koskeva ratkaisu.

Julkaisumme laajenevilla vakiopalstoilla uudet asiantuntijat täydentävät artikkeleillaan niin EU-uutisia kuin EUT:n päätöksiä koskevaa lehden tarjontaa sekä välittömän että välillisen verotuksen osalta. Muun muassa Suomen EU- puheenjohtajuuskaudella aikaansaadut linjaukset voivat heijastua pitkälle tulevaisuuteen.

Uusien asioiden rinnalla on hyvä havaita Verotus-lehden alkanut 70. julkaisuvuosi. Verotus-lehden toimitus linjasi jo 1/1951 numerossa, että ”päätarkoituksena on antaa ajankohtaista ja objektiivista valistusta verotuskysymyksissä julkaisemalla käytännöllistä tai teoreettista verotuskokemusta omaavien henkilöiden tai muiden taloudellisen tai liike-elämän erikoistuntijoiden kirjoituksia”. Pääosin viestin voidaan katsoa olevan edelleen julkaisumme tarkoitusperien ytimessä.

Vuonna 1951 ilmestyneistä lehden ensimmäisistä numeroista alan harrastaja voi löytää varsin muuttumattomilta tuntuvia kysymyksiä, kuten IFA:n viidennen Zurichissa pidetyn kongressin kansainvälistä ja yritysverotusta koskevat teemat. Sen sijaan hilpeyttä saattavat herättää nykyisin vieraalta kuulostavat liikevaihtoverotuksen veronalaisuuden kriteerit, joiden mukaan esimerkiksi ”kiiltonahkatohvelit ovat veronalaisia, koska ne kuuluvat jalkineisiin, mutteivät kenkiin”.

Tämän kirjoituksen otsikko ei viittaa suostuntaverotukseen vaan muutaman vuoden takaiseen, kymmenen kannattajaa saaneeseen kansalaisaloitteeseen. Esko Linnakangas avaa tuoreessa kirjassaan ”Kansanvalta, ikä, vero-oikeus” monipuolisesti aihepiiriä oivaltavalla kysymyksellä ”kansalaisaloitteinen verotus – viihdettä vai demokratiaa?”. Myös tämän lehden artikkelissaan hän avaa näkökulmia aiheeseen. Kannattaa lukea.

Menestystä alkaneelle vuosikymmenelle!

15.1.2020 PS. Monikäyttäjien on mahdollista tilata Verotus-lehti nyt myös uutena digiversiona! Mikäli yrityksessänne useampi asiantuntija käyttää julkaisuamme, kannattaa tutustua asiaan ja yhteystietoihin kotisivullamme osoitteessa www.verotus-lehti.fi.

Luettu 308 kertaa