maanantai, 04 maaliskuu 2019 08:30

Kolumnistin kynästä

Kolumnistin kynästä löydät Verotus-lehden 1/2020 kolumnin

Kasvua ja mahdollisuuksia vai petosten torjuntaa?

Verot saivat vaalikeväänä palstatilaa lehdistä tavallista enemmän, kun ilmastonmuutoshaasteeseen oli tarjolla lihaveroa ja muita kuluttajien tottumuksia ohjaavia keinoja. Vaalien aikaan verokeskustelu saa usein uusia tulokulmia, kun muutoin verotuksesta uutisoitaessa keskiössä ovat tyypillisemmin veropetokset. Näin on erityisesti arvonlisäveron osalta. Moni tunnistaa EU:ssa vuosittain tehtävän laskelman; puhutaan ALV-vajeesta tai kansainvälisemmin VAT gap:sta.

ALV-vaje uutisoidaan usein jäsenvaltioiden menettämänä verotuottona – erona siinä, mitä olisi voitu kerätä ja mitä todellisuudessa kassaan kilahti. ALV-vajeeseen viitattaessa keskitytään usein puhumaan vain veropetoksista. Tosiasiassa ALV-vaje on laskennallinen luku, joka sisältää myös insolvenssitilanteista ja lainsäädännöstä johtuvan veron kertymättömyyden sekä vahingossa tehdyt virheet.

ALV-vaje on estimaatio. ALV-vaje ei ole Due Diligence -työn tuloksena laskettu perusteellinen arvio kirstusta, jonka löytämisen tuloksena yhteiseen kukkaroon saataisiin tuo eurosumma lisää. Jos olisi, 137,5 miljardin euron potille olisi varmasti monta ottajaa. Suomessa valtiolle suurimman yksittäisestä verosta saatavan rahamäärän tuottaa arvonlisävero. ALV kertyy muita veroja tasaisemmin myös riippumatta talouden tilanteesta. Mikä parasta, arvonlisäveron keräävät yritykset – tehden keräystyön valtiolle veloituksetta. Voisipa joku kutsua arvonlisäveroa jopa todelliseksi rahantekokoneeksi.

Joulukuun alusta EU:n uusi komissio pääsi vihdoin töihinsä. Ursula von der Leyenin johtamassa komissiossa veroasioista vastaa italialainen komis- saari Paolo Gentiloni. Von der Leyenin Gentilonille osoittamassa kirjeessä tämän ohjattiin jatkavan työtä kohti petosvapaata ALV-järjestelmää. Viittaus kaiketi liittyy jo edellisen komission aikana tehtyyn lopullisen ALV-järjestelmän ehdotukseen. Mainintaa ei ollut kasvun tukemisesta tai hallinnollisten kustannusten minimoimisesta, eikä 98 sen kummemmin muustakaan ALV-järjestelmän kehittämisestä.

Mikä sitten on petosvapaa järjestelmä vai onko sellaista olemassa? Jos kauppaa ei käydä, ei arvonlisäverotukseen liittyviä petoksia tehdä. Petoksia ei myöskään voida tehdä, jos verokanta olisi nolla. Olisiko näistä jompi kumpi yleinen tahtotila?

Kivijalkakaupat joutuvat elämään sen todellisuuden kanssa, että osa asiakkaista saattaa olla myymälävarkaita. Myymälävarkaudet voitaisiin saada minimoitua, jos jokainen asiakas tutkittaisiin läpikotaisin ulosmenon yhteydessä. Vaan mikä olisi asiakkaan kokemus? Voisiko kauppaa tehdä kannattavasti, jos kaikki resurssit kohdennettaisiin varkauksien estämiseen? Tiedämme, että todellisuus ei toimi näin. Varkauksien estäminen on yksi osa, mutta se ei ole kaupankäynnin keskiössä.

ALV-petoksien takaa löytyy useimmiten järjestäytynyt rikollisuus. Järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan voi toki yrittää käydä järjestelmämuutoksella, vaan onko se tehokasta? Rehellisesti toimivat yritykset kärsivät ALV-petoksista siinä missä muutkin yhteiskunnan toimijat. Arvonlisäverotus on oma-aloitteista verotusta ja verojen keräämiseen kuluu yrityksiltä sitä enemmän aikaa, rahaa ja muita resursseja, mitä monimutkaisempi ja hankalampi ALV-järjestelmä on. Jotta rehellisesti toimivat yritykset pystyvät keräämään arvonlisäveroa, niillä on oltava riittävästi resursseja keskittyä pääasiaansa eli käydäkseen kauppaa.

Olisiko ALV-järjestelmää suunniteltaessa otettava oppia kivijalkakaupasta? Koko järjestelmää ei voida rakentaa väärin toimijoiden toiminnan rajoittamiseksi ilman, että oikein toimijat kärsivät. Järjestelmän on oltava toiminnaltaan tehokas, jottei siitä muodostu kaupan estettä. Olisiko keskiöön syytä ottaa kasvu ja EU:n alueella toimivien yritysten toiminnan mahdollistaminen ainaisen petoksista jankuttamisen sijaan? Tässä olisi hyvä lähtökohta arvonlisäverojärjestelmän kehittämiseen siirryttäessä 21. vuosisadan kolmannelle vuosikymmenelle.

Oili Rauhaton

Luettu 478 kertaa