perjantai, 03 tammikuu 2020 08:32

Eräiden sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden sivuuttamista koskeva TVL 35 b § verosuunnittelumahdollisuuksia rajoittavana erityisenä veronkiertosäännöksenä

Erityisesti ulkomaisten sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden verotusta koskeva uusi tuloverolain 35 b § astui voimaan 1.1.2020. Säännös on räätälöity soveltumaan erinäisiin struktuureihin, joissa sijoitusvakuutustuotteita hyödyntämällä on perinteisesti saavutettu merkittäviä verotuksellisia etuja. Artikkelissa tarkastellaan niitä tilanteita, joissa uusi TVL 35 b § voisi tulla sovellettavaksi ja toisaalta tilanteita, joissa TVL 35 b §:n soveltaminen on kyseenalaisempaa. Lisäksi artikkelissa arvioidaan TVL 35 b §:n yhteensopivuutta SEUT:n perusvapauksiin nähden.

Luettu 414 kertaa