sunnuntai, 01 maaliskuu 2020 16:25

Köln-Aktienfonds Deka (C-156/17) ja ulkomaisten sijoitusrahastojen verovapaus (referee-artikkeli)

Sijoitusrahastojen verokohtelua täsmennettiin TVL 20a §:ssä verovuodesta 2020 alkaen. Muutoksen päätavoitteena oli selkeyttää ulkomaisten sijoitusrahastojen verovapautta EU-oikeudellisissa rinnastustilanteissa. Vain kuukausi säännöksen voimaantulon jälkeen EU-tuomioistuin (EUT) antoi tuomionsa asiassa Köln- Aktienfonds Deka (C-156/17), jota voidaan pitää merkittävimpänä sijoitusrahastojen verotusta koskevana EUT:n ratkaisuna. Artikkelissa arvioidaan tuomion mahdollisia vaikutuksia TVL 20a §:n soveltamiseen.

Luettu 329 kertaa