sunnuntai, 01 maaliskuu 2020 16:25

Uutta oikeuskäytäntöä tappiontasauksesta yleisseuraantotilanteissa

Tappioiden sulautuvalta tai jakautuvalta yhteisöltä vastaanottavalle yhteisölle siirtymistä koskevaan tuloverolain 123 §:n 2 momenttiin liittyy useita tulkintakysymyksiä, joihin säännöksen sanamuoto ei anna suoraa vastausta. Tämän vuoksi säännöksen tulkintaperiaatteet ovat muotoutuneet pitkälti oikeuskäytännön kautta. Korkein hallinto-oikeus on vuonna 2019 antanut kaksi uutta säännöksen soveltamista koskevaa vuosikirjaratkaisua (KHO 2019:51 ja KHO 2019:131). Artikkelissa tarkastellaan näitä vuosikirjaratkaisuja sekä lyhyenä ratkaisuselosteena julkaistua, tuloverolain 122 §:n 3 momentissa tarkoitettua poikkeuslupamenettelyä koskevaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä 15.10.2019 T 4789.

Luettu 412 kertaa