lauantai, 02 tammikuu 2021 08:44

Kiinteistövero, kirjanpito ja tuloverotus

Artikkelissa tarkastellaan kiinteistöveron, kirjanpidon ja tuloverotuksen välistä yhteyttä. Ensinnä tarkastellaan kiinteistöveron vähentämistä kirjanpidossa ja tuloverotuksessa. Artikkelissa todetaan, että kiinteistövero on tietyin edellytyksin tuloverotuksessa vähennyskelpoista ja artikkelissa esitetään, että kiinteistövero tulisi elinkeinotulon verotuksessa jaksottaa sille verovuodelle, jolle päivämäärä 1.1. osuu. Toiseksi tarkastellaan tilanteita, joissa kirjanpidon ja tuloverotuksen arvot voivat muodostaa tai vaikuttaa kiinteistöverotuksessa tarkoitettuun arvoon. Lähtökohtaisesti kiinteistöverotuksessa sovellettavat arvostusratkaisut ovat riippumattomia kirjanpidon ja tuloverotuksen arvostusratkaisuista, mutta poikkeuksen tästä pääsäännöstä muodostavat eräät etuudet sekä maa- ja metsätalouden tuotantorakennukset.

Luettu 100 kertaa