lauantai, 02 tammikuu 2021 08:47

Osakesäästötilin kansainväliset ulottuvuudet

Osakesäästötilit otettiin käyttöön 1.1.2020. Osakesäästötilin verosääntelyssä on huomioitu myös rajat ylittävät sijoitukset ja rajoitetusti verovelvolliset osakesäästötilin haltijat. Osakesäästötilille kertyvien osinkojen ja sieltä nostetun tuoton verottamisessa on lisäksi huomioitava verosopimusten ja EU-oikeuden mahdolliset vaikutukset kansainvälisissä tilanteissa. Artikkelissa tarkastellaan Suomen solmimien verosopimusten ja EU-oikeuden pääomien vapaan liikkuvuuden mahdollisia vaikutuksia osakesäästötilin verotukseen erityisesti pohjoismaissa. Erityiskysymyksinä nostetaan esiin osakesäästötililtä nostetun tuoton verosopimusoikeudellinen tulotyyppi ja ulkomaisen osakesäästötilin EU-oikeudellinen rinnastettavuus kotimaiseen osakesäästötiliin. Artikkelissa ehdotetaan rajoitetusti verovelvollisen nostaman tuoton verokohtelun muuttamista, jotta kotimainen verosääntely olisi paremmin yhteensovitettavissa verosopimusten ja EU-oikeuden asettamien edellytysten kanssa.

Luettu 242 kertaa