maanantai, 01 helmikuu 2021 08:39

Tosiasiallisen edunsaajan käsitteen tulkinta sekä verosopimusmääräysten ja kansallisten veronkiertosäännösten välinen suhde (referee-artikkeli)

Artikkelissa tarkastellaan OECD:n malliverosopimuksen osinkoartiklaan sisältyvän tosiasiallisen edunsaajan käsitteen tulkinnan rajoja. Ensinnä artikkelissa havainnollistetaan tosiasiallisen edunsaajan käsitteen tulkintaan liittyviä ongelmia osakelainausjärjestelyjä arvioitaessa. Toiseksi artikkelissa selvitetään sitä, miten tosiasiallisen edunsaajan käsitteen tulkinnan rajat määräytyvät vuosien 1977-2017 OECD:n malliverosopimuksessa ja niiden kommentaarissa, ja voidaanko kansallista veronkiertosäännöstä soveltaa osakelainausjärjestelyyn verosopimusten tätä estämättä. Artikkeli on jatkoa Verotus-lehden numerossa 3/2020 julkaistulle tosiasiallisen edunsaajan käsitteen tulkintaa käsittelevälle artikkelille.

Luettu 118 kertaa