maanantai, 04 maaliskuu 2019 08:30

Kolumnistin kynästä

Kolumnistin kynästä löydät Verotus-lehden 3/2021 kolumnin

Pillin puhaltaminen ja pillin puhaltaja

Pillillä tarkoitetaan välinettä, jota käytetään nesteen (yleensä juoman) imemiseen. Pillissä saattaa olla haitarimainen kaulaosa taittamista varten. Pilliä käytetään pitämällä toista päätä suussa ja toista juomassa. Lihastoiminta vähentää ilmanpainetta suussa ja pakottaa juoman ylöspäin pillissä.

Pillillä tarkoitetaan myös soitinta, joka tuottaa yleensä vain yhden sävelen, yleensä korkean vihellyksen. Ääni syntyy, kun pilliin puhalletaan ja ilmavirta pakotetaan pillin läpi. Keskeistä on oikea puhallustekniikka. Pillejä on monenlaisia kuten poliisin ja erotuomarin pillit tai suuremmat junan pilli ja laivan höyrypilli. Pilliä käytetään merkinantoon. Merkinantovälineenä käytetyn pillin puhaltajaa kutsutaan pillin puhaltajaksi.

Paitsi että pillin puhaltajaan liittyy kuvattu konkreettinen merkityssisältö, tämä on saanut hiljan myös abstraktimman merkityssisällön. Kyse on Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi. Direktiivi koskee pillin puhaltajaa (whistleblower). Direktiivi annettiin syksyllä 2019 ja se on saatettava kansallisesti voimaan jouluun 2021 mennessä. Suomessa kansallinen implementointilaki on par’aikaa valmisteilla.

Direktiivi antaa ymmärtää, että henkilöt, jotka työskentelevät julkisessa tai yksityisessä organisaatiossa tai ovat yhteydessä tällaiseen organisaatioon työnsä vuoksi, havaitsevat yleensä ensimmäisinä yleiseen etuun kohdistuvat uhkat tai haitat, joita tässä yhteydessä ilmenee. Ilmoittaessaan yleistä etua vahingoittavista unionin oikeuden rikkomisista tällaiset henkilöt toimivat ”väärinkäytösten ilmoittajina” ja ovat siten keskeisessä asemassa tällaisten rikkomisten ilmoittamisessa ja ehkäisemisessä. Usein väärinkäytösten mahdolliset ilmoittajat eivät vastatoimien pelossa kuitenkaan uskalla ilmoittaa väärinkäytöksiin liittyvistä huolenaiheista tai epäilyistä. Direktiivi koskee mekanismeja, joilla mahdollistetaan pillin puhaltaminen ja joilla suojataan pillin puhaltajaa.

Direktiivissä on pohjimmiltaan kyse laajaa yksityistä ja julkista organisaatiojoukkoa koskevasta uudesta hyvän hallinnon vaatimuksesta. Kuulostaa vallan mielenkiintoiselta. Verotuksellisesti orientoituneelle lukijalle nousseekin mieleen, kuuluuko tämä uusi hyvän hallinnon vaatimus ”hyvä tietää” vai ”pakko tietää ja pakko tehdä jotain” -kategoriaan. Ensiajatus vie pillin puhaltajat ”hyvä tietää” -kategoriaan.

Mutta tarkemmin pohtien verotus saattaisi sittenkin kuulua pillin puhaltajan sävellajiin. Tämä varmistuu, kun lukee direktiiviä pidemmälle. Direktiivissä säädetään niiden henkilöiden suojelusta vastatoimia vastaan, jotka ilmoittavat veronkiertoon ja/tai säännösten väärinkäyttöön tähtäävistä järjestelyistä, jotka muutoin saattaisivat jäädä huomaamatta. Tarkoituksena on parantaa toimivaltaisten viranomaisten kykyä varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja poistaa kaupan vääristymiä ja esteitä, jotka vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn sisämarkkinoilla, ja joilla on suora yhteys vapaata liikkuvuutta koskeviin sääntöihin, ja jotka ovat merkityksellisiä myös valtiontukisääntöjen soveltamisen kannalta.

Otetaanpa helikopteriperspektiivi. Muutama vuosi sitten saimme veronkiertodirektiivin. Direktiiviin liittyviä tulkintakysymyksiä vasta maistellaan. Viime vuonna saimme raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä koskevan sääntelyn, josta vasta keräämme kokemuksia. Nyt saimme vielä pillin puhaltajia koskevan velvoittavan direktiivin. Direktiivien säätäjän tarkoitus ja tavoite ovat toki selvät. Mutta pakottavaa sääntelyä kyllä riittää.

Otto I.K. Kreml

Luettu 501 kertaa