maanantai, 01 maaliskuu 2021 08:18

Etämyynnin arvonlisäverotusta koskeva uudistus

Artikkelissa selostetaan heinäkuun alusta voimaan tulevaa etämyynnin arvonlisäverotuksen uudistusta. Uudistus perustuu EU-lainsäädäntöön. Etämyyntiä koskevien säännösten uudistaminen on katsottu tarpeelliseksi, koska etämyynti jäsenvaltioiden välillä ja kolmansista maista on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja EU:n alueelle sijoittautuneiden yritysten kilpailukykyä sekä varmistaa arvonlisäveron kannon tehokkuus. Lisäksi tavoitteena on vähentää yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta ja suojata jäsenvaltioiden verotuloja.

Luettu 787 kertaa