torstai, 01 huhtikuu 2021 07:22

Svop-rahasto ja varojensiirrot in natura, Osa 2: Tuloverotuksen näkökulma (referee-artikkeli)

Osakeyhtiöön voidaan sijoittaa ja osakeyhtiöstä voidaan jakaa varoja myös muun omaisuuden kuin rahan muodossa. Kaksiosaisen artikkelin ensimmäisessä osassa in natura varojenjaon kysymyksiä käsiteltiin yhtiöoikeuden ja kirjanpidon näkökulmista. Artikkelin toisessa osassa tarkastelua syvennetään tuloverotuksen näkökulmalla käymällä läpi sitä, kuinka svop-rahastoa koskevat verolainsäännökset soveltuvat muussa muodossa kuin rahassa tehtyihin sijoituksiin ja varojenjakoihin. Artikkelin tarkastelu osoittaa, että svop-rahastoa koskevien tuloverotuksen säännösten sanamuoto voi aiheuttaa yllättäviä ongelmia in natura varojenjaon yhteydessä, ja joissain tilanteissa säännösten tulkinnassa olisi tarkoituksenmukaisempaa painottaa niiden taustaa ja tarkoitusta sanamuodon mukaisen tulkinnan sijaan. Artikkelissa esitetään, että sääntely-ympäristön kokonaisuuteen olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota tulkintasuosituksia annettaessa ja lainsäädäntöä kehitettäessä.

Luettu 473 kertaa