torstai, 01 huhtikuu 2021 07:23

Menetysten vähennyskelpoisuus elinkeinoverotuksessa (referee-artikkeli)

Artikkelissa tarkastellaan menetysten vähennyskelpoisuutta elinkeinoverotuksessa, jolloin konserniyhtiöiden välisten toimien osalta keskiössä ovat EVL 16 §:n 7 kohdan poikkeussäännös ja sen tulkinta. Esiin nousevat erityisesti lainkohtaa koskevat oikeuskäytännön ratkaisut sekä se, miltä osin ne ovat selkeyttäneet oikeustilaa ja toisaalta nostaneet esiin lakiin ja sen valmisteluun liittyviä epäjohdonmukaisuuksia. Tulkintasuositusten ohella lopuksi esitetään mahdollisia lainsäädännön muutosehdotuksia.

Luettu 492 kertaa