torstai, 01 huhtikuu 2021 07:26

Ulkomaisen yhteisön tulon verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta (referee-artikkeli)

Kysymys ulkomaisen yhteisön tulon verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta voi vaikuttaa näennäisongelmalta. Perustellusti itsestään selvyytenä voidaan esittää, että ulkomaisen yhteisön tulon verotus on yhtä lailla kirjanpitosidonnainen kuin kotimaisen yhteisön tulon verotus. Kun asiaa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, kyse ei ole pelkästä näennäisongelmasta, vaan moniulotteisesta oikeudellisesta kysymyksestä. Perustellusti voidaan esittää, että ulkomaisen yhteisön tulon verotus ei useimmiten ole kirjanpitosidonnainen, ainakaan siinä muodossa, miten asia näyttäytyy suomalaisten yhteisöjen kirjanpidossa ja verotuksessa.

Luettu 182 kertaa