lauantai, 08 touko 2021 07:56

Tuloverolaki ja tulon määritelmä

Korkein hallinto-oikeus on viime aikoina antanut useita vuosikirjaratkaisuja (esimerkiksi KHO 2020:23, KHO 2020:43, KHO 2020:104, KHO 2020:120 ja KHO 2021:120), joissa keskeisenä ratkaistavana kysymyksenä on ollut tulon veronalaisuuden tai verovapauden sijasta se, onko verovelvolliselle oikeastaan kertynyt tuloa lainkaan. Artikkelissa tarkastellaan muun ohella sanotun oikeuskäytännön perusteella tuloverolaissa tarkoitetun tulon määritelmää erityisesti siitä näkökulmasta, millaisissa käytännön tilanteissa tuloverolain mukaan verotettavalle luonnolliselle henkilölle ei voida katsoa realisoituvan tuloa.

Luettu 203 kertaa