lauantai, 08 touko 2021 07:56

Yksityisoikeudellisesti sivuutettavien oikeustoimien verokohtelusta (referee-artikkeli)

Veron kiertämistä on vero-oikeudessa käsitelty useassa yhteydessä. Yksityisoikeudessa tunnetaan vastaava ilmiö. Kyse on oikeuden väärinkäytön kiellosta ja sitä täsmentävistä erityisistä kompetenssinormeista. Tällaiset oikeusperiaatteet ja säännökset nostavat esille kysymyksen, miten näihin on suhtauduttava vero-oikeudessa. Oikeuskäytännössä on omaksuttu linja, jonka mukaan oikeuden väärinkäytön kiellolle ja sitä täsmentäville erityisille kompetenssinormeille ei anneta merkitystä, kun kyse on alkuperäisen saannon verotuksesta, omistusaikaisesta verotuksesta ja omaisuuden tuottaman tulon juoksevasta verotuksesta. Oikeuskäytännössä omaksuttu linja on altis kritiikille. Perustelluinta olisi lähteä siitä, että oikeuden väärinkäytön kielto sekä tätä täsmentävät yksityisoikeudelliset kompetenssinormit luovat yksityisoikeudellisen oikeustosiseikaston ja oikeusvaikutukset. Verotuksellisen arvioinnin on pohjauduttava näihin tosiseikkoihin ja vaikutuksiin. Tällöin oikeustoimen yksityisoikeudellinen sivuuttaminen otettaisiin kyseisen oikeustoimen verotuksellisen arvioinnin pohjaksi.

Luettu 191 kertaa