perjantai, 04 helmikuu 2022 07:11

Ovatko menetykset vähennyskelpoisia tuloverolain mukaisessa verotuksessa?

Tuloverolaissa ei ole juurikaan menetysten vähennyskelpoisuutta koskevia säännöksiä, mikä on aiheuttanut hankalia tulkintaongelmia sen suhteen, milloin menetyksiksi luokiteltavissa olevat erät ovat tuloverolain mukaisessa verotuksessa vähennyskelpoisia. Artikkelissa on päädytty siihen, että menetyksen käsitteellä ei ole olennaista merkitystä menetyksiksi luokiteltavien erien vähennyskelpoisuuden arvioinnissa. Olennaista on sen sijaan se, onko menetyksenä pidettävä erä tuloverolaissa tarkoitettu meno. Jos näin on, asiaa on arvioitava sen perusteella, onko kyseinen meno verotuksessa vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno vai vähennyskelvoton elantomeno. 

Luettu 184 kertaa