perjantai, 04 helmikuu 2022 07:15

Korkovähennysrajoitukset – EVL 18b.1 §:n 4 kohdan edellyttämästä tilintarkastuksesta

Artikkelissa tarkastellaan EVL 18b.1 §:n 4 kohdassa säädettyä tilintarkastuksen vaatimusta. Lain sanamuoto ei yksilöi, mitä tilintarkastuksella tarkoitetaan. Lain valmisteluvaiheessa ja eduskuntakäsittelyn aikana tilintarkastuksen vaatimusta koskevat kysymykset pyrittiin ratkaisemaan lain esitöiden kannanotoilla. Tämä näyttää kuitenkin johtaneen siihen, että lain esitöissä etäännyttiin lain sanamuodosta. Lain esitöissä on lain sanamuotoon nähden omaksuttu toisaalta verovelvolliselle epäedullinen tulkinta koskien tilintarkastuksen käsitettä, ja toisaalta edullinen tulkinta koskien sitä, että tilintarkastus ei koske tasekonversioita. EVL 18.1 §:n 4 kohdan tilintarkastuksen vaatimukseen liittyvien ongelmien alku ja juuri lienee se, että lakia säädettäessä tilintarkastuksen käsitteen systematiikka on jäänyt hahmottamatta ja siten sen merkityssisältö on jäänyt täsmentämättä tai se on täsmennetty liian yleisellä tasolla.

Luettu 88 kertaa