keskiviikko, 30 maaliskuu 2022 07:32

Ulkomaisen sijoitusrahaston verokohtelu ja EU-oikeus (C-342/20, A SCPI) (referee-artikkeli)

Unionin tuomioistuimen asiassa C-342/20, A SCPI, antamassa tuomiossa katsottiin, että TVL 20 a §:n mukainen ulkomaisen rahaston verovapauden edellytyksenä oleva vaatimus rahaston sopimusperusteisuudesta oli pääomien vapaan liikkuvuuden vastainen. Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten tuomio vaikuttaa TVL 20 a §:n tulkintaan ja miten EU-oikeus on otettava muutenkin huomioon kyseisen pykälän tulkinnassa. Artikkelissa tarkastellaan lisäksi lyhyesti sitä, miten sijoitusrahastoja koskevaa sääntelyä tulisi kehittää siten, että siihen liittyvät EU-oikeudelliset ongelmat saataisiin poistettua ja samalla turvattaisiin mahdollisimman laajasti rahastojen kautta Suomesta kertyvän tulon verotus Suomessa.

Luettu 274 kertaa