keskiviikko, 30 maaliskuu 2022 07:34

Tavoitteena ohjaaminen, tuloksena epätasa-arvo?

Verohallinto on viime vuosien aikana ohjeistanut yrityksiä toimialakohtaisilla kirjeillä, jotka on lähetetty Verohallinnan harkinnan mukaisille yrityksille. Näitä ohjauskirjeitä ei ole julkaistu missään eikä näihin liittyen ole myöskään ollut sidosryhmien kuulemista. Tässä kirjoituksessa nostetaan esiin tämänkaltaisten ohjausten epäkohtia, joihin lukeutuu muun muassa yritysten epätasa-arvoinen kohtelu. Hyvästä tarkoitusperästä huolimatta toteutus ontuu ja yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi perinteisemmät työkalut ovat jatkossa toivotumpi tapa ohjeistaa yrityksiä.

Luettu 305 kertaa