keskiviikko, 30 maaliskuu 2022 07:38

Artikkeliväitöskirja verosopimusten väärinkäytön vastaisesta PPT-määräyksestä

Vero-oikeudessa on perinteisesti suosittu monografioita. On kuitenkin havaittavissa kasvavaa kiinnostusta myös artikkeliväitöskirjoja kohtaan. Tässä kirjoituksessa KTT, Elisa Veikkola kuvaa, miten hän rakensi artikkelimuotoisen väitöskirjan kansainvälisen vero-oikeuden ajankohtaisesta aiheesta - niin kutsutusta Principal Purpose Test -määräyksestä. Kirjoituksessa esitellään väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden tutkimuksenasettelua sekä yhteenveto-osan sisältöä. Kirjoituksen lopussa esitetään muutamia pohdintoja artikkelimuotoisesta väitöskirjasta.

Luettu 217 kertaa