maanantai, 04 maaliskuu 2019 08:32

Päätoimittajan pöydältä

Tutkimusta ja tulkintaa

Esko Linnakangas on päivittänyt ja taustoittanut artikkelinsa verotohtoreista. On kiinnostavaa lukea, miten tilanne on muuttunut 12 vuoden takaisesta, jolloin edellinen versio julkaistiin Verotus-lehdessä. Vaikka myös muut tutkimusmenetelmät saavat sijansa vero-oikeudellisessa tutkimuksessa, lainopillinen – vai pitäisikö sanoa verolainopillinen – metodi on yleisimmin käytössä. Näin suunnattu tutkimus selkeyttää säännösten tulkintaa ja systematisointia. Siten se edistää verolainsäädännön ja ratkaisukäytännön tuntemusta myös tämän lehden tavoitteiden mukaisesti.

Vero-oikeuden väitöksistä, niiden teemoista ja tekijöistä löytyy mielenkiintoista tietoa myös niille lukijoille, joita jonkin tietyn aihepiirin kysymykset erityisesti askarruttavat. Aikaa ensimmäisestä artikkelissa mainitusta väitöksestä on kulunut jo yli 120 vuotta ja tahti on ollut viime vuosikymmeninä voimakkaasti kiihtyvä. Kun ensimmäisellä vuosisadalla (vuoteen 2000 mennessä) väitöksiä valmistui 33, sen jälkeen on helmikuuhun 2022 mennessä väitellyt 51 verotohtoria lisää. Samalla on tullut mahdolliseksi suorittaa jatko-opinnot vero-oikeudesta oikeustieteellisten tiedekuntien ohella kauppatieteissä ja hallintotieteissä.

Yksi merkittävä etappi on saanut tänä vuonna Aalto-yliopistossa ansaitsemansa huomion. Kari S. Tikan väitöskirjan valmistumisen 50-vuotisjuhlan kunniaksi on keväällä pidetty juhlaseminaari ja tämän lehden ilmestyessä juhlajulkaisu odottaa vuoroaan. Veron minimointi on aiheena edelleen kiinnostava ja Tikan teos monin tavoin klassikko. Yleisen veronkiertosäännöksen tulkintaan vaikuttavat tosin veronkiertodirektiivin implementoinnin myötä myös eurooppalaiset virtaukset.

Timo Torkkel tutustuttaa asiantuntevalla tavalla lukijat Juho Kusti Paasikiven vuonna 1901 ilmestyneeseen väitöskirjaan ”Lainkäytön kehittymisestä veronkanto- ja finanssikontrolliasioissa vanhemman ruotsalais-suomalaisen oikeuden mukaan: kompetenssikysymys”. Teos on ensimmäisenä myös Linnakankaan listalla. Kuten Torkkel toteaa, väitöskirja on edelleen ajankohtainen. Se taustoittaa historiallisesti ja oikeudellisesti kehityksen, miten oikeus- ja hallintoviranomaisten toimivalta oli järjestetty veroasioissa.

Viimeisimmät verotohtorit ovat 4.2.2022 väitelleet Elisa Veikkola ja Mirja Salo. Elisa Veikkola esittää jäljempänä väitöskirjansa sisältöön ja muotoon liittyviä kiinnostavia näkökohtia otsikolla ”Artikkeliväitöskirja verosopimusten väärinkäytön vastaisesta PPT- määräyksestä”. Se on ensimmäinen väitöstutkimus, jonka artikkelit on pääosin julkaistu väitöskirja-artikkelialustalla Verotus-lehden internet-sivuilla (www.verotus-lehti.fi). Kannattaa tutustua myös alustan antiin!

Lopuksi on syytä kiinnittää huomio Pekka Nykäsen ulkomaisen sijoitusrahaston verokohtelua ja EU-oikeutta käsittelevään artikkeliin. Siinä tarkastellaan odotettua ja merkityksellistä EUT:n päätöstä C-342/20, A SCPI sekä sen vaikutusta tulkintaan ja verolainsäädännön muutostarpeeseen. Myös Kristiina Äimä sekä Maritta Virtanen ja Juuso Stenius käsittelevät jälleen informatiivisissa esityksissään EUT:n uusia päätöksiä.

Hyvää kesää – maailman sotaisesta melskeestä huolimatta!

15.5.2022

Luettu 273 kertaa